I-ring Ang Alarm: Muling Nag-crash ang IT Systems

Anong Pelikula Ang Makikita?
 

Nag-crash muli ang mga computer system ng unibersidad ngayong araw upang madagdagan ang isang taon na nakakita ng ilang IT cock-up, kabilang ang mga resulta sa day-gate at ang grad ball fiasco, upang pangalanan ang ilan.

Ngayon ang mga techy geeks ay talagang nalampasan ang kanilang mga sarili, dahil ngayon ay naging isa pang teknolohikal na Armageddon, sa pagkakataong ito ay sanhi ng isang alarma sa sunog sa King's Meadow Campus.

Inihayag ng tanggapan ng seguridad na tumunog ang alarm kaninang umaga na nagdulot ng pagkawala ng kuryente, ngunit unti-unting bumabalik sa normal ang mga system. Nang maglaon, kinumpirma ng koponan ng komunikasyon ng Unibersidad na maaaring bahagi ito ng problema.Maraming mga mag-aaral sa Hallward ang nakaranas ng pagkasira sa internet, mga printer, uni email at moodle na lahat ay apektado. And to top it off aleph, ang university library system, bumaba din.

Narinig sa Hallward

Ang pag-crash ay nagdulot ng malawakang pagkabalisa, dahil walang mga pagsusumite na maaari kong gawin sa elektronikong paraan at walang mga lecturer ang maaaring makontak.

Kumalat ang mga alingawngaw sa 'Heard in Hallward' na nagmumungkahi na ito ay isang rogue na JCB mula sa tram works na nagdulot ng kalituhan sa iyong paghahanda sa pagsusulit, bagama't maaari na ngayong makumpirma na ang lahat ng mga digger ay inosente.

INOSENTE

INOSENTE!

Ang tanong ay nananatili, na paano nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng estudyante ng UoN ang mga insidenteng nangyayari sa Kings Meadow Campus, kung sila ay nagtatrabaho mula sa ginhawa ng kanilang mga tahanan o sa Hallward?

KMC kaugnay ng Hallward

KMC kaugnay ng Hallward

Isang pahayag mula sa Unibersidad ang nagsabi:

Kasalukuyan kaming nakakaranas ng malaking pagkawala ng malawak na hanay ng mga sistema ng Unibersidad. Sa kasamaang palad, apektado nito ang Moodle. Nagsusumikap ang mga kasamahan upang maibalik ang mga serbisyo sa lalong madaling panahon. Wala kaming pagtatantya kung kailan maibabalik ang serbisyo. Mangyaring tanggapin ang aming paumanhin para sa abala.

Hindi ka na kailanman makakarating dito

Hindi ka na kailanman makakarating dito

Kailan malalaman ng unibersidad na hindi matalinong ilagay ang lahat ng kanilang mga teknolohikal na itlog sa isang basket.

Gusto namin ang iyong mga kwento, paano hinahadlangan ng fandango na ito ang iyong paghahanda sa pagsusulit?