Pinagbawalan ng SU si Julie Bindel mula sa pagsasalita sa uni free speech event

Anong Pelikula Ang Makikita?
 

Hindi pinapayagan ng SU Julie Bindel para makipag-usap sa isang Free Speech and Secular society event.

Naglabas sila ng isang pahayag na nagpapaliwanag na si Bindel ay na-flag bilang potensyal na lumalabag sa [kanilang] patakaran sa ligtas na espasyo.

Nagpasya ang opisyal ng aktibidad at pag-unlad at ang SU na ipagbawal siya mula sa uni batay sa kanyang mga komento sa mga taong trans.Ang komite ng SU ay nagkakaisang bumoto laban sa pagbisita ni Bindel dahil sa takot na ang mga komentong iyon ay maaaring mag-udyok ng pagkamuhi at pagbubukod sa aming mga trans na estudyante.

UMSU-harap

Hindi papayagang magsalita si Julie Bindel sa kaganapan ng Free Speech and Secular Societies

Si Bindel ay isang kontrobersyal na mamamahayag at aktibista na kilala sa kanyang mga pagsisikap na ipagbawal ang mga babaeng trans mula sa mga lugar na pambabae lamang. Sa palagay niya, hindi dapat mag-alok ang ating lipunan ng operasyon sa pagbabago ng kasarian.

Sinundan ng SU ang kanilang opisyal na pahayag ng isang detalyadong post sa Facebook tungkol sa bagay na ito, kung saan ipinaliwanag nila ang potensyal na panganib ng pagbisita mula sa kilalang Bindel. Ang nasabing mga taong trans ay ilan sa mga pinaka-marginalized sa lipunan, na may halos 50% ng mga taong trans na wala pang 26 taong gulang ang nagtangkang magpakamatay.

Screen Shot 2015-10-05 sa 22.19.34

Tugon ni Jess Lishak

Sinabi ng aming madamdamin na Opisyal ng Kababaihan na si Jess Lishak: Tumanggi akong payagan ang aming campus na lason ng walang kapagurang kampanya ng babaeng ito na tanggihan ang mga taong trans sa kanilang mga pangunahing karapatang pantao.

Nais ng Malayang Pananalita at Sekular na lipunan na anyayahan si Bindel na magsalita sa kanilang kaganapan Mula sa pagpapalaya hanggang sa censorship: may problema ba ang modernong feminism sa malayang pananalita?, at hindi sila humanga nang ibinalik ito sa kanilang mukha.

Sa kanilang pahayag sa pagbabawal ng SU, sinabi nila na ang komite ay gumagawa ng biro ng malayang pagpapahayag at itinuring ang kanilang patakaran sa ligtas na espasyo bilang isang manipis na lehislatura. Naniniwala sila na ang patakaran ay nasa lugar lamang kaya ang komite ay maaaring magpauso ng unibersidad sa kanilang sariling imahe.

Sinabi pa nila na ang mga tagapagsalita ay higit na kontrobersyal at 'nakakasakit' kaysa sa pinahihintulutan noong nakaraan ni Julie, kaya dapat siyang payagan.